Portfolio

Jeg har stået for kvindemagasinet i Grønland, ARNANUT, som redaktør siden sommeren 2021. ARNANUT er en del af Mediehuset Sermitsiaq.AG udgivelser. Disse udgivelser kan ikke hentes herfra, men kan købes via mediehusets hjemmeside.

I samarbejde med Mediehuset Sermitsiaq.AG har jeg stået for følgende kommercielle aviser, hvor jeg gennemførte
interviews, artikelskrivning, koordinering af al indhold og oversættelse af artikler.

Jeg har leveret flere artikler til Ilinniartitsisoq, et fagblad for Lærernes fagforening i Grønland, IMAK.
Du kan se aviserne i deres helhed ved at klikke på forsiderne.

Jeg har leveret artikler til bladet Aurora, udgivet af Grønlands Erhverv.
Du kan se bladet i dets helhed ved at klikke på forsiderne.